Kulturlandschaft
Blankensee e.V.
 Info

Kulturlandschaft Blankensee e. V.

Stowarzyszenie Krajobraz Kulturowy Blankensee

Na terenie gminy Blankensee i w jej pobliżu na przestrzeni ostatnich stuleci, w wyniku różnych form oddziaływań czlowieka, ukształtował się specyficzny i szczególnie różnorodny krajobraz kulturowy.

Stowarzyszenie Krajobraz Kulturowy Blankensee stawia sobie za cel rozpoznanie wartości krajobrazu kulturowego, wprowadzenie do świadomosci ogółu jego regionalnej odrębności oraz zachowanie dla przyszłych pokoleń.

Willkommen